• "KIẾN THỨC CAO CẤP" và "QUAN CAO CẤP"!!!!!

    Ông vẫn thế, là một người luôn tự tin vào vốn kiến thức của mình, nên có lúc ông hơi ngang tàng. Vì ông là người nổi tiếng về ngành khoa học mà ông nghiên cứu cũng như trong trường ĐH ông dạy. Ông là GS Bình, chỉ đến khi ông bị bệnh và phải nhập viện, ông mới nhận thấy sự cô đơn và sự nổi tiếng của mình chẳng để làm gì. Đã có những lần ông được ra ngưới ngoài hội thảo về những nghiên cứu của mình, ông cũng đã từng bị ốm trong các chuyến đi đó. Nhưng lần này trong nước ông đã nhận ra một điều rất đáng buồn của xã hội Việt nam hiện nay